تمدید دفاتر

 

مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه  

تصویر برابر اصل شده مدارک شناسایی :

1-تمام صفحات شناسنامه

2-کارت ملی (پشت و رو)

3-کارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان ذکور (پشت و رو)

4- مدرک تحصیلی متقاضی دریافت پروانه (کارشناسی و بالاتر)

5- شش قطعه عکس پرسنلی 4*3 متقاضی (پشت نویسی شده)

6-تصویر مدارک مربوط به تملک مکان دفتر محل ارائه خدمات

7-تصویر گذرنامه (در صورت وجود )

8- اصل پروانه 

9- استعلام وضعیت سوء پیشینه -فرم (T-3برای حقیقی و حقوقی

      -10 استعلام عدم اعتیاد به مواد مخدر  فرم (T-4)برای حقیقی و حقوقی

    11- استعلام عدم بدهی بانکی(T-8) ، عدم بدهی مالیاتی (T-9)، عدم بدهی بیمه ای ( تامین اجتماعی) (T-10(برای حقوقی)

       12- پوشه پلاستیکی

تذکر: تصویر تمامی مدارک فوق باید در دفتر اسناد رسمی برابر با اصل گردد.

فرمهای مورد نیاز برای تمدید پروانه

1.چک لیست تمدید پروانه چک لیست تمدید پروانه

2. چاپ و تکمیل فرم درخواست تمدید پروانه T-1

3. تعهد نامه ها (1 ، 2 ، 3)

4. تکمیل فرم درخواست صدور پروانه، انتقال امتیاز، تغییر نشانی (F501الزاما فایل ورد به صورت تایپ شده تکمیل و چاپ شود.

5. چاپ و تحویل فرم کارکرد 6 ماهه دفتر T-2  (تایید و امضای فرم توسط نماینده اداره کل در شهرستان/ استان)

6. چاپ و تکمیل فرم بازدید نهاییB-2 (تکمیل فرم توسط نماینده اداره کل در شهرستان/ استان در زمان تحویل پروانه)    

    

 فرآیند تمدید دفاتر پیشخوان ( شهری / روستایی)

1.تکمیل و تحویل فرم ( در شهرستانها به رییس محترم پست شهرستان بعنوان نماینده اداره کل و در شهرستان رشت  به دبیرخانه کارگروه ) توسط متقاضی

2.تطبیق زمان اعتبار پروانه با زمان درخواست توسط رییس پست شهرستان / دبیرخانه استان بر اساس آیین نامه ابلاغی متقاضی مکلف به ارائه درخواست تمدید حداقل 3 ماه قبل از پایان اعتبار پروانه می باشد).

 3. در صورتیکه پروانه در زمان درخواست اعتبار نداشته باشد متقاضی مکلف است درخواست ( فرم T-1) را به همراه مدارک و مستندات فعالیت در بازه زمانی ( 6 ماه قبل از پایان اعتبار پروانه + دوران کارکرد بدون اعتبار پروانه ) را از حداقل سه سازمان خدمات دهنده طرف قرارداد اخذ و به دبیرخانه کارگروه استان تحویل نماید.

    3.1.کارگروه استانی ضمن بررسی موضوع در کمیته تخلفات و طی مکاتبه ای مدارک و مستندات را به منظور استعلام از مرجع صدور به اداره کل تنظیم مقررات شمالغرب ارسال می کند.

3.2.در صورت تایید مرجع صدور، مراتب به متقاضی ابلاغ و فرایند تمدید آغاز می شود.

     3.3. در صورتیکه متقاضی درخواست تمدید را دربازه سه ماهه قبل از پایان اعتبار ارسال ننماید مکلف به ارایه تعهد نامه مطابق فرم (T-6) می باشد.

4. در صورتیکه به هر دلیلی در سنوات ماضی تعهدی مبنی بر تغییر یا توسعه مکان توسط دارنده پروانه  ایجاد شده باشد، متقاضی مکلف به اجرای آن قبل از ادامه فرآیند می باشد. به عنوان مثال بسیاری از دفاتر بدلیل عدم رعایت شرایط فیزیکی ( مساحت دفتر شهری 50 متر مربع و دفتر روستایی 20 متر مربع و ... ) تعهداتی را به کارگروه قبلی داده اند که باید اجرا شده باشد.

 5. استعلام از حداقل سه دستگاه خدمات دهنده طرف قرارداد با دفتر توسط رییس پست شهرستان / دبیرخانه استان طی فرم (T-2)(به صورت افقی)

6.در صورتیکه فعالیت دفتر محرز نشود متقاضی به دبیرخانه کارگروه استان ارجاع شود.

7. استعلامها بهمراه مدارک مورد نیاز توسط متقاضی به آدرس دبیرخانه بصورت پستی ارسال شود.

7.1. در مرکز استان  متقاضیان می توانند مدارک و مستندات را تحویل دبیرخانه کارگروه نمایند.

7.2. در سایر شهرستانها صرفاً باید از طریق پست به دبیرخانه کارگروه ارسال گردد.

8. از تماس تلفنی /حضوری با دبیرخانه کارگروه جهت تعیین وقت و ... جداً خودداری شود. سه شنبه و پنج شنبه هر هفته برای مراجعین به کارگروه  در نظر گرفته شده است که توسط دبیرخانه کارگروه به متقاضی اعلام می شود.

8.1. راه ارتباطی دبیرخانه با متقاضی شماره تلفن همراه و ثابتی است که متقاضی در فرم T-1 اعلام نموده است. بنابراین در صورت هرگونه مغایرت و اشکال در برقراری تماس و در نتیجه عدم تخصیص وقت، کل مسولیتهای ناشی از تاخیر برعهده متقاضی خواهد بود.

9. تذکر مهم : از آنجاییکه موارد مندرج در پروانه صادره ( اعم از مشخصات فردی و ادرس و ...) بر اساس (فرم F501 word)صورت می گیرد به متقاضیان توصیه می شود کمال دقت را در تکمیل فرم مذکور بعمل آورده و حتی المقدور با استفاده از فایل ورد فرم بصورت تایپ شده فرم را تکمیل و تحویل دبیرخانه نمایند.

10. در صورتیکه هر یک از شرایط ماده یک تا سه آیین نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (P-289) در طی فرایند تمدید به هر نحوی اعم از عمدی و یا سهوی دچار تغییر و یا عدم احراز شود، پروانه صادره در حالت تعلیق قرار گرفته و به دارنده پروانه تحویل نشده و موضوع به کمیته رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد گردید تا وفق مقررات آیین نامه اقدام شود.