پرش به محتوای اصلی

تغییر نشانی دفاتر


مدارک مورد نیاز برای تغییر نشانی

 دفترپیشخوان خدمات دولت و دفترارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی 

متقاضیان محترم مطابق چک لیست ذیل نسبت به تکمیل مدارک وانجام فرایندهای مربوطه اقدام نمایند.

نکته: متقاضیان محترم جهت اخذ امضای مکاتبات در شهرستان‌ها به ادارات پست و در مرکز استان به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مراجع و قبل از ارایه درخواست اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر خدمات پیشخوان دولت را مطالعه فرمایند.

 

 فرمهای مورد نیاز برای تغییر نشانی پروانه

2- نامه استعلام اماکن نامه استعلام اماکن

3- چاپ و تکمیل فرم اماکن(N2)

4- نامه استعلام آدرس  و کد پستی متقاضیان دفتر نامه استعلام آدرس و کد پستی متقاضیان دفتر

راهنمای تغییر نشانی راهنمای تغییر نشانی