پرش به محتوای اصلی

انتقال امتیاز پروانه


مدارک مورد نیاز برای انتقال

 دفترپیشخوان خدمات دولت و دفترارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی 

متقاضیان محترم مطابق چک لیست ذیل نسبت به تکمیل مدارک وانجام فرایندهای مربوطه اقدام نمایند.

نکته: متقاضیان محترم جهت اخذ امضای مکاتبات در شهرستان‌ها به ادارات پست و در مرکز استان به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مراجع و قبل از ارایه درخواست اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر خدمات پیشخوان دولت را مطالعه فرمایند.

  

          فرم های مورد نیاز برای انتقال دهنده:

1- ارایه مفاصا حساب به تاریخ جدید توسط صاحب پروانه از سازمان ها و موسساتی که با آن ها طرف قرارداد بوده اند.

2- چاپ و تحویل فرم تایید کارکرد دفتر V-2

3- ارسال اصل و کپی پروانه دفتر

        فرم های مورد نیاز برای انتقال گیرنده

5استعلام وضعیت سوء پیشینه -فرم (T-3اشخاص حقیقی و حقوقی

      -6استعلام عدم اعتیاد به مواد مخدر  فرم (T-4)اشخاص حقیقی و حقوقی

      7- استعلام عدم بدهی بانکی(T-8) ، عدم بدهی مالیاتی (T-9)، عدم بدهی بیمه ای ( تامین اجتماعی)(T-10اشخاص حقیقی

          استعلام عدم بدهی بانکی(T-8) ، عدم بدهی مالیاتی (T-9)، عدم بدهی بیمه ای ( تامین اجتماعی)(T-10اشخاص حقوقی

      8- نامه استعلام آدرس  و کد پستی متقاضیان دفتر نامه استعلام آدرس و کد پستی متقاضیان دفتر

      9- پوشه پلاستیکی

 
          شرایط انتقال دهنده:

o       داشتن اعتبار پروانه و رعایت زمان اقدام به تمدید (حداقل 1 سال قبل از انقضای اعتبار پروانه)

o       فعال بودن دفتر  

o       اخذ مفاصا حساب از دستگاهها/ سازمانهای طرف قرارداد

 o       برای انتقال پروانه دفتر مورد نظر باید فاقد تخلف باشد.

·        شرایط انتقال گیرنده:

o     نکته مهم: متقاضیان محترم شهری الزاما پس از ثبت شرکت و مطابق با الزامات اعلامی در فیلد درخواست ایجاد دفتر(حقوقی) اقدام نمایند.

 o       دقت کامل به موارد اعلامی در چک لیست و شرایط انتقال دهنده