پرش به محتوای اصلی

مدیران حوزه ICT

 

 مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان  مهندس فرزاد توکلی

 013-32130460-3
 مدیر کل پست استان  مهندس مهدی فخربین سبحانی  013-33114960
 مدیر شعب پست بانک استان  مهندس محمد زمان فداکار  013-33236516
 مدیر منطقه مخابرات استان  مهندس علیرضا پارسایی
 013-32132525
 مدیر کل ارتباطات زیرساخت استان  مهندس رامین خوش پسند  013-33132595