پرش به محتوای اصلی

اطلاعات مربوط به سرویس های ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان

عملکرد و برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان گیلان

ردیف

نام شاخص

واحد اندازه گیری

ابتدای دولت تدبیر و امید

سال 95

مقدار

مقدار

1

توسعه شبکه کابل فیبر نوری

(کیلومتر)

632.51

888.23

2

افزایش ظرفیت شبکه انتقال

(Gbps)

201.12

461.5

3

افزایش پهنای باند ورودی

(Gbps)

24.38

130

4

مجموع سرویس دیتا واگذار شده

(Gbps)

3.505

53.429

5

مجموع اینترنت واگذار شده

(Mbps)

1805

2790

6

  نقاط دسترسی به ابر شبکه زیرساخت

(تعداد)

2

2

7

سرانه مرسولات پستی

(مرسوله به نفر)

3.9

3.46

8

ترافیک پستی

(میلیون مرسوله)

4.11

8.86

9

بهنگام سازی کد پستی(GNAF)

(هزار رکورد)

100

575684

10

کیفیت ارائه خدمات پستی

(درصد)

50

169

11

سرویس های نوین پستی

(تعداد)

0

15

12

ترافیک سرویس های نوین پستی

(مرسوله)

0

1324797

13

دفاتر ارائه دهنده سرویس های نوین

(تعداد)

0

1548

14

تلفن ثابت دایری

(تعداد)

1079737

1113107

15

ضریب نفوذ تلفن ثابت

(درصد)

39.79

43.48

16

ضریب نفوذ تلفن همراه در استان

(درصد)

80.09

113.16

17

ضریب نفوذ همراه اول

(درصد)

55.66

67.16

18

ضریب نفوذ ایرانسل

(درصد)

30.89

39.85

19

ضریب نفوذ رایتل

(درصد)

0

2.66

20

 سایت های BTS ارائه کننده  خدمات 2G

(تعداد)

603

1421

21

 سایت های BTS ارائه کننده خدمات 3G

(تعداد)

0

688

22

 سایت های BTS ارائه کننده خدمات 4G

(تعداد)

0

151

23

پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی

(کیلومتر)

961.7

1546.2

24

کاربران اینترنت

(تعداد)

467691

1032938

25

مشترکین اینترنت پهن باند سیار (3G )

(تعداد)

52589

1203149

26

ضریب نفوذ اینترنت

(درصد)

35.1

42.7

27

مرکز داده استانی

(تعداد)

0

1

28

ظرفیت مرکز داده استانی

(Tb)

0

70

29

 خدمات ارائه شده توسط مرکز داده

(تعداد)

0

0

30

تعداد صندوق تأمین مالی خرد روستایی

(صندوق)

0

18

31

پرداخت تسهیلات خرد در مناطق محروم و روستایی

(فقره)

0

7200

32

راه اندازی پایانه فروش(POS) در دفاتر روستایی

(تعداد)

300

1890

33

خودپرداز

(تعداد)

0

103

34

واگذاری تلفن خانگی در روستاهای 20 خانوار به بالای فاقد این امکان از محل طرح USO

(روستا)

35

109

35

واگذاری یک ارتباط(تلفن) عمومی در روستاهای زیر 20 خانوار فاقد هرگونه ارتباط مخابراتی از محل طرحUSO

(روستا)

0

22

36

تعداد روستاهای دارای دسترسی به اینترنت

(روستا)

45

1356