پرش به محتوای اصلی

اطلاعات مربوط به USO استان

اطلاعات مربوط به سرویس های ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان گیلان

ردیف

نام شاخص

واحد اندازه گیری

ابتدای دولت تدبیر و امید

سال 95

مقدار

مقدار

1

واگذاری تلفن خانگی در روستاهای 20 خانوار به بالای فاقد این امکان از محل طرح USO

(روستا)

35

109

2

واگذاری یک ارتباط(تلفن) عمومی در روستاهای زیر 20 خانوار فاقد هرگونه ارتباط مخابراتی از محل طرحUSO

(روستا)

0

22

3

تعداد روستاهای دارای دسترسی به اینترنت

(روستا)

45

1356