انتقال پروانه پیشخوان دولت

انتقال پروانه پیشخوان دولت به شخص دیگر

دارندگان پروانه های پیشخوان دولتی که دارای 5 سال سابقه کار بوده  می توانند در صورت تمایل و پس از انجام مراحل اداری زیر نسبت به انتقال پروانه خود به شخص دیگر اقدام نمایند .لازم به ذکر است فقط دارندگان پروانه پیشخوان دولت می توانند نسبت به انتقال پروانه اقدام نمایند و انتقال پروانه دفاتر ارتباطی ،مخابراتی و.. به شخص دیگر ممنوع می باشد.

الف:مراحل کار انتقال دهنده پروانه

1- تاٴییدیه کارگروه و موافقت جهت انتقال به شخص دیگر

2- آوردن مفاصا حساب های صاحب پروانه از سازمانهایی که طرف قرارداد می باشند.از قبیل (پست٬ مخابرات و پست بانک و غیره)

3- گواهی اتمام مدت 5سال سابقه کاری دفتر پیشخوان دولت

4- حضور فیزیکی مدیر دفتر پیشخوان دولت(صاحب پروانه) درهنگام درخواست تقاضا مبنی بر انتقال پروانه به شخص دیگر به فرمانداری شهرستان ها

ب:مراحل کار انتقال گیرنده پروانه

1- معرفی مکان جهت بازدید اولیه(بازدیدتوسط نمایندگان پست،پست بانک،مخابرات،انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت صورت می پذیرد).لازم به ذکر است حداقل متراژ مورد نیاز جهت تاسیس دفتر پیشخوان دولت در شهر 50 متر و در روستا 20 متر می باشد.

2- تشکیل پرونده جهت انتقال و فرم تقاضا نامه(تکمیل فرم صدور پروانه)

3- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت برابر با اصل

4- فتوکپی مدرک تحصیلی لیسانس برابر با اصل

5- فتوکپی اجاره نامه بنگاهی و یا سند مالکیت برابر با اصل

6- عکس رنگی 4*3 (6قطعه)

7- نامه عضویت صنف

8- پوشه

9- اصل و کپی پروانه انتقال دهنده

10- اگرشرکت باشد(اساسنامه شرکت ،صاحبان امضا و...)اخذشود.

11- استعلام عدم سوء پیشینه

12- استعلام عدم اعتیاد به مواد مخدر

13- استعلام بانکی بابت حساب جاری و تسهیلات

14- استعلام تاٴمین اجتماعی (عدم اشتغال)

15- استعلام امور مالیاتی

16- استعلام اماکن

17- استعلام از حراست

18- اگرشرکت باشد کلیه صاحبان امضا باید استعلام های فوق راانجام دهند بغیر از استعلام حراست  که فقط مخصوص مدیرعامل می باشد. بعد از گرفتن جواب استعلامها  مدارک جهت صدور پروانه پیشخوان  به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال می شود.

منبع: gilan.ir