پرش به محتوای اصلی

متقاضیان جهت ورود به جلسه توجیهی می توانند از طریق لینک https://vci.ict.gov.ir/webapp اقدام نمایند.

ویدئو جلسه توجیهی شرایط و نحوه ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت و ICT روستایی (بخش اول)

 

 

ویدئو جلسه توجیهی شرایط و نحوه ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت و ICT روستایی (بخش دوم)