اخبار اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان

 • بررسی سامانه جامع گردشگری و بوم گردی استان گیلان

 • بررسی وضعیت، مشکلات و زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان ماسال با حضور مدیرکل ICT

 • اعلام برنامه جدید اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده

 • ثبت نام تلفن ثابت خانگی در روستاهای فاقد ارتباط استان گیلان

 • بررسی راهکارهای ارتقاء جایگاه ارتباطی شهرستان تالش

 • برگزاری جلسه تبیین سند افتا در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان

 • برگزاری جلسه کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات در شهرستان صومعه سرا

 • نشست مهندس توکلی با مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه گیلان

 • برگزاری جلسه تسریع در عملیات فاز دوم پروژه USO در استان گیلان

 • برگزاری جلسه شورای اداری مدیران ICT استان گیلان

Loading
Loading
 • بررسی سامانه جامع گردشگری و بوم گردی استان گیلان

 • بررسی وضعیت، مشکلات و زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان ماسال با حضور مدیرکل ICT

 • اعلام برنامه جدید اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده

 • ثبت نام تلفن ثابت خانگی در روستاهای فاقد ارتباط استان گیلان

 • بررسی راهکارهای ارتقاء جایگاه ارتباطی شهرستان تالش

 • برگزاری جلسه تبیین سند افتا در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان

 • برگزاری جلسه کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات در شهرستان صومعه سرا

 • نشست مهندس توکلی با مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه گیلان

 • برگزاری جلسه تسریع در عملیات فاز دوم پروژه USO در استان گیلان

 • برگزاری جلسه شورای اداری مدیران ICT استان گیلان

Loading

اخبار اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان

سفر مهندس آذری جهرمی به استان گیلان به روایت تصویر

 • وزیر در گیلان1

 • وزیر در گیلان2

 • وزیر در گیلان3

 • وزیر در گیلان4

 • وزیر در گیلان5

 • وزیر در گیلان6

 • وزیر در گیلان7

 • وزیر در گیلان8

 • وزیر در گیلان9

 • وزیر در گیلان10

 • وزیر در گیلان11

 • وزیر در گیلان12

 • وزیر در گیلان13

 • وزیر در منطقه آزاد

 • وزیر در گیلان14

 • وزیر در گیلان15

 • وزیر در گیلان16

 • وزیر در گیلان17

 • وزیر در گیلان18

 • وزیر در گیلان19

 • وزیر در گیلان20

 • وزیر در گیلان21

 • وزیر در گیلان22

 • وزیر در گیلان23

 • جلسه با نخبگان

 • وزیر در گیلان24

 • وزیر در گیلان25

 • وزیر در گیلان26

Loading