اخبار اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان

 • فناوری اطلاعات لازمه رشد و توسعه همه جانبه استان گیلان است

 • تعامل و وحدت رویه بین دستگاهی، عامل دستیابی به اهداف دولت الکترونیک خواهد بود

 • نمایشگاه تخصصی الکامپ گیلان در آذر ماه برگزار می‌شود

 • برگزاری راهپیمایی ١٣ آبان با حضور کارکنان اداره کل ICT استان گیلان

 • دوره آموزشی آشنایی با مکانیزم های پایه امنیت سازمانی در استان گیلان برگزار شد

 • در راستای طرح نظام ارجاع الکترونیک خدمات پزشکی: وضعیت اجرای پروژه شمس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بررسی شد

 • پنجمین جلسه شورای مدیران ICT استان گیلان برگزار شد

 • فراخوان اداره کل نظام ملی مدیریت اطلاعات (نما)

 • سومین جلسه کمیته تخصصی ICT استان گیلان برگزار شد.

 • برگزاری جلسه هم‌اندیشی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی جوانان در لاهیجان

Loading
Loading
 • فناوری اطلاعات لازمه رشد و توسعه همه جانبه استان گیلان است

 • تعامل و وحدت رویه بین دستگاهی، عامل دستیابی به اهداف دولت الکترونیک خواهد بود

 • نمایشگاه تخصصی الکامپ گیلان در آذر ماه برگزار می‌شود

 • برگزاری راهپیمایی ١٣ آبان با حضور کارکنان اداره کل ICT استان گیلان

 • دوره آموزشی آشنایی با مکانیزم های پایه امنیت سازمانی در استان گیلان برگزار شد

 • در راستای طرح نظام ارجاع الکترونیک خدمات پزشکی: وضعیت اجرای پروژه شمس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بررسی شد

 • پنجمین جلسه شورای مدیران ICT استان گیلان برگزار شد

 • فراخوان اداره کل نظام ملی مدیریت اطلاعات (نما)

 • سومین جلسه کمیته تخصصی ICT استان گیلان برگزار شد.

 • برگزاری جلسه هم‌اندیشی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی جوانان در لاهیجان

Loading

اخبار اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان

سفر مهندس آذری جهرمی به استان گیلان به روایت تصویر

 • وزیر در گیلان1

 • وزیر در گیلان2

 • وزیر در گیلان3

 • وزیر در گیلان4

 • وزیر در گیلان5

 • وزیر در گیلان6

 • وزیر در گیلان7

 • وزیر در گیلان8

 • وزیر در گیلان9

 • وزیر در گیلان10

 • وزیر در گیلان11

 • وزیر در گیلان12

 • وزیر در گیلان13

 • وزیر در منطقه آزاد

 • وزیر در گیلان14

 • وزیر در گیلان15

 • وزیر در گیلان16

 • وزیر در گیلان17

 • وزیر در گیلان18

 • وزیر در گیلان19

 • وزیر در گیلان20

 • وزیر در گیلان21

 • وزیر در گیلان22

 • وزیر در گیلان23

 • جلسه با نخبگان

 • وزیر در گیلان24

 • وزیر در گیلان25

 • وزیر در گیلان26

Loading