اخبار اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان

 • خدمت وظیفه عمومی خود را در وزارت ارتباطات بگذرانید

 • بررسی وضعیت به اشتراک‌گذاری سایت‌های تلفن همراه در گیلان

 • استفاده از طرح های مهارت افزایی و انتقال دانش یکی از ابزارهای افزایش کارآیی نیروی انسانی استان است

 • ثبت ‌نام الکترونیکی کارت سوخت در استان گیلان

 • کارگروه آموزش های مهارتی حوزه ICT در نمایشگاه الکامپ گیلان برگزار شد

 • برگزاری دوره نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی در گیلان

 • لزوم هم افزایی آموزش فنی و حرفه ای و حوزه ICT در توسعه اشتغال پایدار

 • کارگاه توانمندسازی زنان درکارآفرینی در شهرستان لاهیجان برگزار شد

 • افتتاح نمایشگاه الکامپ 97 استان گیلان

 • دیدار مدیرکل ICT استان با فرماندهی نیروی انتظامی گیلان

Loading
Loading
 • خدمت وظیفه عمومی خود را در وزارت ارتباطات بگذرانید

 • بررسی وضعیت به اشتراک‌گذاری سایت‌های تلفن همراه در گیلان

 • استفاده از طرح های مهارت افزایی و انتقال دانش یکی از ابزارهای افزایش کارآیی نیروی انسانی استان است

 • ثبت ‌نام الکترونیکی کارت سوخت در استان گیلان

 • کارگروه آموزش های مهارتی حوزه ICT در نمایشگاه الکامپ گیلان برگزار شد

 • برگزاری دوره نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی در گیلان

 • لزوم هم افزایی آموزش فنی و حرفه ای و حوزه ICT در توسعه اشتغال پایدار

 • کارگاه توانمندسازی زنان درکارآفرینی در شهرستان لاهیجان برگزار شد

 • افتتاح نمایشگاه الکامپ 97 استان گیلان

 • دیدار مدیرکل ICT استان با فرماندهی نیروی انتظامی گیلان

Loading

اخبار اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان

نمایشگاه الکامپ 97 گیلان به روایت تصویر

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

 • الکامپ 97

Loading