دریافت اطلاعات و مدارک متقاضیان دفاتر پیشخوان خدمات دولت و ICT روستایی

 

متقاضیانی که جهت ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت  و یا ICT روستایی ثبت نام کرده اند می توانند پس از چاپ و تکمیل فرم های ذیل طبق برنامه زمان بندی که از طرف اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با ارسال پیام کوتاه اعلام خواهد شد به این اداره کل مراجعه فرمایند.

متقاضیان محترم توجه داشته باشند پس از تکمیل فرم های ذیل، از امضا و اثر انگشت فرم ها خودداری و این امر در محل تحویل فرم ها و مدارک ( اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان) صورت می پذیرد. 

مدارک مورد نیاز برای ایجاد

 دفترپیشخوان خدمات دولت و دفترارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی

اشخاص حقیقی:

1-تصویرتمام صفحات شناسنامه 

2-تصویرکارت ملی (پشت و رو)

3-تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان ذکور

4- تصویرآخرین مدرک تحصیلی

5- 5 قطعه عکس پرسنلی 4*3

 6-تصویر مدارک مربوط به تملک مکان دفتر محل ارائه خدمات (سند مالکیت/اجاره نامه/...) 

 7-تصویر گذرنامه  (در صورت وجود)

8- پوشه یک ورق

*تصاویر مدارک فوق می بایست برابر اصل شده باشد.

اشخاص حقوقی (مدیر عامل یا صاحب امضای معرفی شده) :

1-تصویرتمام صفحات شناسنامه 

2-تصویرکارت ملی (پشت و رو)

3-تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان ذکور

4- تصویرآخرین مدرک تحصیلی

5- 5 قطعه عکس پرسنلی 4*3

 6-تصویر مدارک مربوط به تملک مکان دفتر محل ارائه خدمات  (سند مالکیت/اجاره نامه/...) 

 7-تصویر گذرنامه ( در صورت وجود )

8- اساسنامه شرکت

9- پوشه یک ورق

*تصاویر مدارک فوق می بایست برابر اصل شده باشد.

           فرم های مورد نیاز:

4-  استعلام دفتر استعلام دفتر